Privacyverklaring 

Eerbetoning.nl en Pazzimusic.nl (gevestigd te Leiden) bevatten een contactformulier. Hier wordt er gevraagd om een aantal persoonsgegevens:

·         Uw naam

·         Uw e-mailadres

·         Uw telefoonnummer

Eerbetoning.nl en Pazzimusic.nl benut uw e-mailadres en telefoonnummer, die uitsluitend via Eerbetoning of PazziMusic worden ontvangen, om u te informeren over uitsluitend Eerbetoning of PazziMusic-optredens, naar aanleiding van uw eerdere vraag. De gegevens worden niet aan derden/anderen doorgegeven! Gegevens die in het contactformulier van Eerbetoning of PazziMusic worden ingevuld, worden niet bewaard in een database.

Om de website te kunnen bezoeken, bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Contact opnemen zonder persoonsgegevens te verstrekken is niet mogelijk; wel kunt u, in plaats van het contactformulier in te vullen, een (anonieme) e-mail sturen naar info@eerbetoning.nl  In dit geval verstrekt u alleen uw e-mailadres.

Als ‘betrokkene’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens die over u worden bewaard. Ook heeft u altijd het recht om toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken en om een klacht te indienen bij de relevante privacytoezichthouder. Eerbetoning maakt geen gebruik van automatische besluitvorming en ook geen gebruik van cookies. Voor vragen over de website en muziekoptredens kun u ook mailen naar bovenstaand email-adres.